แบบฟอร์มเสนอราคา

แบบฟอร์มเสนอราคา

เลขที่ 40 หมู่ที่ 7 ซอยสินสาคร ถนนพระรามที่ 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย 74000

โทร : 034-813055-8

อีเมล : wann.info@gmail.com

เลขที่ 40 หมู่ที่ 7 ซอยสินสาคร ถนนพระรามที่ 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย 74000

โทร : 034-813055-8

อีเมล : wann.info@gmail.com

  ชื่อ-นามสกุล
  บริษัท
  ที่อยู่

  (ที่อยู่ปัจจุบันหรือที่ทำงาน)

  เบอร์ติดต่อ

  (เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้)

  อีเมล
  ไลน์

  (ถ้ามี)

  Facebook Page /
  Facebook ส่วนตัว
  กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สนใจ
  สินค้าที่ต้องการ

  (ระบุสินค้า เช่น Day Cream / Night Cream เป็นต้น)

  คุณสมบัติสินค้าที่ต้องการ

  (ระบุคุณสมบัติ เช่น Whitening / Anti-aging / Anti-acne เป็นต้น)

  ผลิตภัณฑ์ที่เทียบเคียง
  กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของสินค้า

  (เช่น เพศ ช่วงอายุ ฯลฯ)

  ลักษณะการสั่งซื้อ
  ราคาต้นทุนโดยประมาณที่ตั้งไว้
  ต่อกก.​ หรือ ต่อชิ้น
  รายละเอียด /
  ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม
  คุณทราบข้อมูล
  บริษัท แวนน์ คอสเมติกส์ จากไหน